top of page

2.

Gezins
Coach

Gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaande ouder gezinnen, ... Elk gezin heeft zijn routines en zijn gewoontes. Het is niet evident om een gezin draaiende te houden én iedereen gelukkig te zien. Op sommige momenten in je leven overkomt het je gewoon dat het niet meer lukt om afspraken te maken, dat jullie naast elkaar leven, dat er geen structuur meer is. 

Onderstaand enkele voorbeelden voor dewelke je hier terecht kan:
- Onenigheid met je kinderen over bepaalde regels
- Je niet aanvaard voelen als plusouder/ pluskind
- Conflicten binnen het gezin die zich herhalen
- Nood aan meer of een andere structuur

- Conflict binnen de opvoedingsstijl
- ...
bottom of page